🖼️ Impossible Twisty Dots cho Mac 1.7 Game giải đố vui nhộn cho Mac

🖼️
  • Phát hành: Branovets Games
  • Impossible Twisty Dots cho Mac là game giải đố đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn. Nhiệm vụ của người chơi là nối các chấm với hình tròn trung tâm sao cho chúng không trùng lên nhau.
  • mac Version: 1.7