🖼️ PUMA 10.1 Phần mềm kế toán doanh nghiệp

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.886

🖼️ HEE - Phần mềm tuyển sinh trung học phổ thông

🖼️
 • Phát hành: Công ty cổ phần phần mềm Đại Dương
 • Phần mềm thực hiện đầy đủ các bước từ đăng ký dự thi đến in kết quả tuyển sinh và giấy nhập học với quy trình cực kỳ nhanh gọn, thuận lợi và chính xác.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.342

🖼️ FSE Phần mềm xét tốt nghiệp THCS

🖼️
 • Phát hành: Công ty cổ phần phần mềm Đại Dương
 • Phần mềm FSE cho phép người sử dụng thực hiện cập nhật và xét tốt nghiệp ở 2 kỳ xét độc lập trong 1 năm. Phần mềm được thực hiện ở cả 3 cấp trong ngành Giáo dục cấp Tỉnh: Trường THCS; Phòng Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.675

🖼️ AFA - phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

🖼️
 • Phát hành: Công ty cổ phần phần mềm Đại Dương
 • AFA 9.33 được áp dụng cho tất cả các đơn vị hành chính sự nghiệp như: đơn vị hành chính sự nghiệp thuần túy, đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, các tổ chức, đoàn thể, nghề nghiệp…
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.768