🖼️
🖼️
  • HEE - Phần mềm tuyển sinh trung học phổ thông
  • Phần mềm thực hiện đầy đủ các bước từ đăng ký dự thi đến in kết quả tuyển sinh và giấy nhập học với quy trình cực kỳ nhanh gọn, thuận lợi và chính xác.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • FSE Phần mềm xét tốt nghiệp THCS
  • Phần mềm FSE cho phép người sử dụng thực hiện cập nhật và xét tốt nghiệp ở 2 kỳ xét độc lập trong 1 năm. Phần mềm được thực hiện ở cả 3 cấp trong ngành Giáo dục cấp Tỉnh: Trường THCS; Phòng Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
  • AFA - phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp
  • AFA 9.33 được áp dụng cho tất cả các đơn vị hành chính sự nghiệp như: đơn vị hành chính sự nghiệp thuần túy, đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, các tổ chức, đoàn thể, nghề nghiệp…
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu