PUMA 10.1.1 Phần mềm kế toán doanh nghiệp

Tải về

1 (1) Công ty cổ phần phần mềm Đại Dương Dùng thử 1.897 Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

PUMA là phần mềm kế toán đóng gói được phát triển dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. đạt tiêu chuẩn và điều kiện trong Thông tư số 103/2005/TT-BTC, ngày 24/11/2005; Đáp ứng chế độ kế toán cho Doanh Nghiệp vừa và nhỏ theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14/9/2006 và chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ban hành này 20/3/2006. Sửa đổi, bổ sung theo thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài Chính.

PUMA được thiết kế với giao diện thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng, và đáp ứng tối đa nhu cầu quản lý kế toán của doanh nghiệp.

Cập nhật kịp thời các thay đổi mới nhất về chế độ kế toán và báo cáo thuế:

 • Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
 • Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 • Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12//2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Hỗ trợ Hình thức sổ kế toán: Nhật ký Chung và Chứng từ ghi sổ

PUMA đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả số 2536/2010/QTG ngày 01/09/2010.

CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN:

Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

 • Lập và in ấn các phiếu thu chi tiền mặt, tiền gửi.
 • Theo dõi thu chi tồn quỹ, số dư ngân hàng.

Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

 • Theo dõi các hợp đồng, đơn hàng
 • Lập và theo dõi công nợ các phiếu mua hàng.
 • Theo dõi công nợ theo nhiều ngoại tệ.
 • Bù trừ công nợ và theo dõi tuổi nợ của từng nhà cung cấp, hóa đơn mua hàng.

Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

 • Theo dõi các hợp đồng, đơn hàng
 • Lập và theo dõi công nợ các hóa đơn bán hàng và theo dõi doanh thu.
 • Theo dõi công nợ theo nhiều ngoại tệ.
 • Bù trừ công nợ và theo dõi tuổi nợ của từng khách hàng, hóa đơn mua hàng.

Kế toán kho vật tư hàng hóa

 • Lập và in các loại phiếu nhập xuất hàng hóa vật tư thành phẩm.
 • Theo dõi tồn kho trên từng tài khoản, kho hàng.

Kế toán tài sản cố định

 • Theo dõi nguyên giá, khấu hao, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại của từng tài sản.
 • Theo dõi chi tiết về trang thiết bị đi kèm các tài sản.
 • Theo dõi tài sản thế chấp.
 • Cho phép lập các phiếu tăng, giảm và phiếu đánh giá lại giá trị tài sản cố định như sửa chữa, lắp đặt thêm...
 • Tự động trích và phân bổ khấu hao theo phương pháp cũng như đối tượng sử dụng do người dùng thiết lập.

Kế toán thành phẩm và giá thành

 • Tập hợp và phân bổ chi phí theo nhiều tiêu thức khác nhau, phù hợp với nhiều mô hình sản xuất.
 • Tính giá thành sản phẩm theo nhiều phương pháp: định mức, giản đơn...
 • Tự động hạch toán giá thành vào giá vốn hàng nhập kho trong kỳ.

Kế toán tổng hợp

 • Cho phép nhập và in tất cả các bút toán điều chỉnh và tổng hợp.
 • Cho phép khai báo và tự động kết chuyển chi phí, doanh thu cuối kỳ
 • In các báo cáo tài chính và quản trị.

Kết xuất ra excel dễ dàng

Liên kết với phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp

1 Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm