🖼️ Phần mềm dự toán Escon 15 Phần mềm dự toán công trình

🖼️
 • Phát hành: Công ty cổ phần Tin học và tư vấn xây dựng
 • Phần mềm dự toán Escon là phần mềm tính đơn giá dự toán, dự thầu, thẩm tra do Công ty CP Tin học và tư vấn xây dựng phát triển từ năm 2000 trải qua nhiều phiên bản.
 • windows Version: 15
 • Đánh giá: 65
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 64.780

🖼️ SUMAC 3.1 Phần mềm tính toán san nền và mô hình hóa bề mặt địa hình

🖼️
 • Phát hành: Công ty cổ phần Tin học và tư vấn xây dựng
 • Sumac có giao diện đồ hoạ dễ dùng (như AutoCAD), có thể mô hình hoá chính xác bề mặt địa hình, tạo đường đồng mức, tạo bình đồ bằng phương pháp nội suy lưới ô vuông và tạo mặt cắt địa hình...
 • windows Version: 3.1.0.2208
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.492

🖼️ MDW - Phần mềm tính toán móng đơn

🖼️
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.619

🖼️ MCW - Phần mềm tính toán móng cọc

🖼️
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.881

🖼️ MBW - Phần mềm tính móng băng

🖼️
 • Phát hành: Công ty cổ phần Tin học và tư vấn xây dựng
 • MBW là phần mềm tự động hoá phân tích thiết kế kết cấu móng băng bê tông cốt thép đưa ra kết quả cuối cùng là bản vẽ kỹ thuật thi công, đồng thời cũng có thể thực hiện phân tích hệ kết cấu dầm giao nhau...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.691

🖼️ KPW - Phần mềm tính toán thiết kế khung phẳng

🖼️
 • Phát hành: Công ty cổ phần Tin học và tư vấn xây dựng
 • KPW là phần mềm tự động hoá phân tích thiết kế kết cấu khung phẳng bê tông cốt thép đưa ra kết quả cuối cùng là bản vẽ kỹ thuật thi công, đồng thời cũng có thể thực hiện tự động hoá thiết kế kết cấu dàn thép phẳng...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.166

🖼️ KIW - Phần mềm tính toán thiết kế khung thép tiền chế

🖼️
 • Phát hành: Công ty cổ phần Tin học và tư vấn xây dựng
 • Trong một thập niên gần đây, KIW đã khẳng định được vị trí dẫn đầu của mình về giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực xây dựng kết cấu nhà thép...
 • windows
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.843

🖼️ stCAD - Hỗ trợ vẽ thiết kế xây dựng và bóc tiên lượng

🖼️
 • Phát hành: Công ty cổ phần Tin học và tư vấn xây dựng
 • Phần mềm hỗ trợ vẽ kỹ thuật stCAD (structure Compputer Aided Design) là phần mềm mới của chúng tôi, với mục tiêu trợ giúp việc tự động hoá vẽ kết cấu xây dựng...
 • windows
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.242

🖼️ RDW - Đưa TCVN vào các chương trình tính kết cấu nước ngoài

🖼️
 • Phát hành: Công ty cổ phần Tin học và tư vấn xây dựng
 • RDW chính là phần mềm bổ sung tiêu chuẩn Việt nam về xác định tải trọng, tổ hợp nội lực, thiết kế và kiểm tra cấu kiện bê tông và thép, xuất bản vẽ kỹ thuật vào các phần mềm SAP2000/ETABS/STAAPRO...
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.773