🖼️ Nelson Email Organizer Pro 4.0 Build 442 Quản lý và tìm kiếm email

🖼️
  • Phát hành: Caelo Software
  • Nelson Email Organizer (NEO) là phần mềm hỗ trợ cho Outlook Express, giúp quản lý và tìm kiếm các e-mail. NEO tự động phân chia e-mail từ người gửi đến theo các chuyên mục riêng, có thể giấu hết các thư không cần thiết và chỉ để lại các e-mail cần xem.
  • windows Version: 4.0 Build 442
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.332