Nelson Email Organizer Pro 4.0 Build 442 Quản lý và tìm kiếm email

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 4.0 Build 442
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 11,8 MB
 • Lượt xem: 1.337
 • Lượt tải: 1.332
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows Me/NT/95/98/2000/XP
Giới thiệu

Nelson Email Organizer (NEO) là phần mềm hỗ trợ cho Outlook Express, giúp quản lý và tìm kiếm các e-mail. NEO tự động phân chia e-mail từ người gửi đến theo các chuyên mục riêng, có thể giấu hết các thư không cần thiết và chỉ để lại các e-mail cần xem. NEO cho phép bạn lọc các e-mail nhanh hơn Outlook Express 100 lần. NEO còn khả năng giúp bạn xem các thư đến và đã gửi đi của một người chung với nhau, tức là khi bạn chọn một đối tác, NEO sẽ hiển thị các e-mail đã gửi và nhận được từ người này cho bạn. Chương trình có thể hoạt động chung với các hộp thư của Outlook và Microsoft Exchange Server. Bạn có thể soạn thảo, trả lời, đính kèm, gửi và nhận tất cả các thư với NEO. Ngoài ra, bạn còn có thể chuyển qua lại dễ dàng giữa NEO và Outlook Express. NEO còn có một chức năng gọi là “Caller ID for E-mail”, chức năng này sẽ báo cho bạn biết khi nào có e-mail mới. Cuối cùng NEO là một lá chắn chống spam rất hữu hiệu với chức năng Fast Sync.

Tổng hợp

Liên kết tải về