🖼️ RegEm

🖼️
 • Phát hành: Camtech 2000
 • RegEm cho phép tạo các file .reg cho Windows. Bạn chỉ cần nhập vào các thông tin còn các file .reg sẽ tự động được tạo cũng như được lưu.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.888

🖼️ RedirectEm

🖼️
 • Phát hành: Camtech 2000
 • RedirectEm giúp bạn tạo một trang redirect bằng HTML hay JavaScript dễ dàng qua việc chèn địa chỉ web mà bạn muốn gửi người dùng đến đó.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 978

🖼️ PassGen

🖼️
 • Phát hành: Camtech 2000
 • PassGen là một ứng dụng cho phép người dùng tạo các mật khẩu bí ẩn và an toàn. Nó cho phép bạn tạo các mật khẩu ngẫu nhiên có độ an toàn cao và khó có thể bị crack nhờ sự kết hợp nhiều tùy chọn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 249

🖼️ My USB Menu

🖼️
 • Phát hành: Camtech 2000
 • My USB Menu là một công cụ đơn giản giúp mở các ứng dụng được định nghĩa bởi người dùng. Bạn có thể khởi chạy bất cứ thứ gì mà nó có thể được chạy từ ổ ngoài như các USB.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 716

🖼️ My Links

🖼️
 • Phát hành: Camtech 2000
 • My Links giúp bạn tạo một cách tự động các trang web của Internet Favorites mà không cần biết một chút kiến thức nào về HTML.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 409

🖼️ My IPs

🖼️
 • Phát hành: Camtech 2000
 • MY IPs là một tiện ích nhỏ, tiện ích có tác dụng trả lại địa chỉ IP Internet đích thực của bạn thậm chí nếu bạn ẩn phía sau tường lửa hoặc router.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 478

🖼️ MsConfig Cleanup Utility 1.0 Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các ứng dụng

🖼️
 • Phát hành: Camtech 2000
 • Tiện ích có thể quét các cấu hình khởi động và cho phép bạn remove bất cứ hoặc tất cả các mục đã được vô hiệu hóa trước đó bằng việc sử dụng công cụ Msconfig.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 854

🖼️ Icon2Text

🖼️
 • Phát hành: Camtech 2000
 • Icon2Text là một chương trình nhỏ cho phép bạn có thể biến các biểu tượng thành một tác phẩm nghệ thuật.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 291

🖼️ Hidden Utilities XP

🖼️
 • Phát hành: Camtech 2000
 • Hidden Utilities XP cho phép truy cập trên 200 tiện ích không dễ dàng truy cập đối với người dùng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 382

🖼️ Link Trade Verifier

🖼️
 • Phát hành: Camtech 2000
 • Nếu bạn chạy một site và duy trì các liên kết qua lại với các site khác, Link Trade Verifier sẽ tự động thực hiện nhiệm vụ này cho bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 380

🖼️ Logo Factory

🖼️
 • Phát hành: Camtech 2000
 • Logo Factory là một bộ quản lý các màn hình Startup và Shutdown đơn giản trong sử dụng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 560

🖼️ IE Buttons

🖼️
 • Phát hành: Camtech 2000
 • IE Buttons là chương trình cho phép bạn bổ sung thêm các nút tùy chỉnh cho Internet Explorer (phiên bản 6.0 hoặc thấp hơn), cho phép bạn mở favorite và các chương trình ưa thích nhất của mình.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 346
Có tất cả 36 phần mềm.