🖼️ Folder Drives 1.0 Tạo ổ đĩa ảo từ thư mục

🖼️
 • Phát hành: Camtech 2000
 • Việc lần dò qua từng lớp thư mục để tìm đến thư mục cần truy xuất đôi khi gây khó khăn và làm mất thời gian quí báu của bạn. Folder Drives sẽ giúp bạn thoát khỏi bằng cách “biến” các thư mục thường hay mở thành ổ đĩa.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.173

🖼️ WFP Tools

🖼️
 • Phát hành: Camtech 2000
 • WFP Tools là chương trình đầu tiên cho phép người dùng trung bình có thể thay thế hoặc xóa các file bị lỗi, bị khóa hay bị tiêm nhiễm virus so với các file gốc nhằm tránh cho bạn việc phải format lại máy tính hoặc phải chi phí cho việc thuê kỹ thuật viên.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.135

🖼️ Web Views

🖼️
 • Phát hành: Camtech 2000
 • Web Views là một chương trình dễ sử dụng, cho phép người dùng thay đổi diện mạo bên ngoài của Windows Explorer bằng cách thay thế ảnh tùy chỉnh của mình cho các ảnh Windows chuẩn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 244

🖼️ USB AutoRunner

🖼️
 • Phát hành: Camtech 2000
 • Với USB AutoRunner, người dùng có thể tự động chạy các ứng dụng hoặc tài liệu khi họ chèn USB của mình vào máy tính.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 780

🖼️ UnlockMe

🖼️
 • Phát hành: Camtech 2000
 • UnlockMe được thiết kế để trở thành một Windows Explorer extension hữu dụng, cho phép người dùng chỉ cần một kích chuột đơn giản lên file hoặc thư mục cũng có thể dễ dàng loại bỏ được thông báo lỗi hoặc đóng được quá trình nào đó đang khóa mục.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.065

🖼️ The HTML Directory

🖼️
 • Phát hành: Camtech 2000
 • Sử dụng The Html Directory qua một vài kích chuột, bạn sẽ tạo được một danh sách html cho các file và thư mục từ bất cứ ổ đĩa nào trên máy tính của mình.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 501

🖼️ System Restore Control 2.0 Khôi phục hệ thống

🖼️
 • Phát hành: Camtech 2000
 • System Restore Control cho phép bạn có được sự điều khiển hoàn tất về cách hành xử của chương trình với nhiều sự điều chỉnh, nó cho phép thiết lập lượng không gian đĩa cực đại được sử dụng là 1%.
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.286

🖼️ Status Scroll

🖼️
 • Phát hành: Camtech 2000
 • Status Scroll cho phép bạn tạo đến 10 mã kịch bản JavaScript cho thanh bar trạng thái Scrolling cho website của mình.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 639

🖼️ Spy Chaser

🖼️
 • Phát hành: Camtech 2000
 • Spy Chaser sẽ liệt kê chúng và cho phép bạn nhập vào tên một chương trình nào đó để thử xem liệu nó có nằm trong danh sách này hay không.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 372

🖼️ Shredder

🖼️
 • Phát hành: Camtech 2000
 • Shredder sẽ ghi đè lên file mà bạn chọn bằng các dữ liệu nhị nguyên phân, và làm cho chúng không thể đọc và trở lên vô dụng thậm chí khi được khôi phục trở lại.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 227

🖼️ Scroll Styles

🖼️
 • Phát hành: Camtech 2000
 • Scroll Styles cho phép người dùng có thể xem trước theo thời gian thực khi di chuyển các thanh trượt để điều chỉnh một số lượng vô hạn sự kết hợp của màu sắc.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 371

🖼️ RegKey Backup

🖼️
 • Phát hành: Camtech 2000
 • RegKey Backup là một tiện ích khá hữu dụng cho việc backup các khóa Registry và các khóa con của chúng. Chương trình sẽ khôi phục các khóa đã bị thay đổi bởi các chương trình hoặc website.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 430
Có tất cả 36 phần mềm.