🖼️ goScreenCapture 1.0 Chụp ảnh màn hình nhanh chóng, miễn phí

🖼️
  • Phát hành: ccDevnet
  • goScreenCapture là ứng dụng chụp ảnh màn hình và chú thích tiện dụng, gọn nhẹ giúp bạn ghi lại những sự kiện xảy ra trên màn hình hay chia sẻ màn hình nhanh chóng.
  • windows Version: 1.0.43.105