• Công ty: CDX Technologies
 • Website: http://www.cdxtech.com
 • Email: support@CDXTech.com
 • Điện thoại: 973 895-5542
 • Địa chỉ: Hughes Financial Services Inc. 2 West Hanover Ave. Suite 212 Randolph, NJ 07869-4222

🖼️ CDX Smart View 9.0 Phần mềm hỗ trợ phát triển trên .Net

🖼️
 • Phát hành: CDX
 • Kể từ buổi bình minh của mạng máy tính và Internet, các doanh nghiệp và các nhà phát triển ứng dụng đã phải đối mặt với sự mất cân bằng về thiết kế và hiệu suất sử dụng
 • windows Version: 9.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 143

🖼️ CDXZipStream 9.0 Tiện ích cho MS Exel

🖼️
 • Phát hành: CDX
 • CDXStreamer là một tiện ích của Microsoft Excel dùng để nhập dữ liệu, nén dữ liệu và thêm vào bảng tính. Có thể tìm các mục như mức thu nhập, dân số, tiểu bang hoặc các mã nén.CDXStreamer là một tiện ích của Microsoft Excel dùng để nhập dữ liệu, nén dữ liệu và thêm vào bảng tính. Có thể tìm các mục như mức thu nhập, dân số, tiểu bang hoặc các mã nén.
 • windows Version: 9.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 62

🖼️ CDX ESafe File 5.0 Phần mềm bảo mật dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: CDX
 • CDX Esafe File cho phép bạn bảo mật tin nhắn, email, file đính kèm và các tập tin.
 • windows Version: 5.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 281