🖼️
🖼️
🖼️
  • StickMount for Android

    Mount ổ usb trên điện thoại Android
  • Tự động mount và dismount ổ USB trên các thiết bị khác nhau như Galaxy Nexus, Nexus 7 và Nexus 10. Thiết bị Nexus 4 không được hỗ trợ - đây là vấn đề bắt nguồn từ chính thiết bị, không phải từ StickMount.
  • Xếp hạng: 5 5 Phiếu bầu