🖼️ Lightscreen 2.3 Chụp ảnh màn hình nhanh, tự động lưu và đặt tên ảnh

🖼️
  • Phát hành: Christian Kaiser
  • Lightscreen là ứng dụng chụp ảnh màn hình nhỏ gọn, cho phép dễ dàng chụp lại những gì đang xảy ra trên desktop và lưu chúng vào máy tính hay tải lên Imgur.
  • windows Version: 2.3
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 7.065