🖼️
  • Clarify cho Android

    Ứng dụng từ điển miễn phí cho Android
  • Clarify là ứng dụng từ điển miễn phí với các nội dung đầy đủ, chất lượng cao dành cho thiết bị Android. Phần mềm này hỗ trợ đầy đủ tra từ, dịch một cụm từ hay một đoạn văn, đồng thời có thể chuyển văn bản thành giọng nói.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu