🖼️ The Colonists 1.5 Game xây thành phố robot trên hành tinh xa xôi

🖼️
  • Phát hành: Codebyfire
  • Xây dựng ngôi nhà mới cho đội quân robot và bắt đầu cuộc sống mới ở hành tinh xa xôi để hiện thực hóa giấc mơ trở thành con người trong game chiến thuật The Colonists.
  • windows Version: 1.5.5