🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • Real Alternative

  Trình phát file RealMedia miễn phí
 • Trình chơi nhạc chuyên dụng của hãng Real là RealPlayer đẩy phần mềm hữu dụng và chương trình gián điệp đến giữa ranh giới mỏng manh khi cài đặt nhiều thứ không mời vào PC.
 • Xếp hạng: 4 14 Phiếu bầu
🖼️
 • MediaInfo Lite

  Tiện ích xem thông tin file media
 • MediaInfo Lite 19.09 là ứng dụng giúp phân tích và xem thông tin của các file đa phương tiện như video và audio. Bộ cài đặt của ứng dụng này yêu cầu người dùng phải tích hợp MediaInfo Lite vào các tiện ích của Windows.
 • Xếp hạng: 2 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Real Alternative Lite

 • Real Alternative cho phép bạn xem các file RealMedia mà không cần cài đặt RealPlayer/RealOne Player. Bạn cần một player có thể chơi các file RealMedia.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • QuickTime Alternative

 • QuickTime Alternative cho phép bạn chơi các tập tin QuickTime (.mov .qt) mà không cần phải cài đặt phần mềm QuickTime Player. Chương trình còn hỗ trợ gắn vào các trang web. Các plugin QuickTime bao gồm iPIX và QuickTimeVR.
 • Xếp hạng: 4 12 Phiếu bầu