🖼️
  • Learn Korean cho iOS Học tiếng Hàn cấp tốc trên iPhone/iPad
  • Learn Korean for iOS là ứng dụng học tiếng Hàn cấp tốc và miễn phí trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch của bạn. Learn Korean giúp người học tiếp cận với các cụm từ phổ biến cho khách du lịch khi chu du đến Hàn Quốc, Seoul, Busan hay Incheon.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Learn Korean Phrasebook for Android Học tiếng Hàn Quốc
  • Learn Korean Phrasebook là công cụ giúp bạn học tiếng Hàn Quốc. Với hơn 200 cụm từ cần thiết cho du lịch ở Hàn Quốc, công cụ rất lý tưởng cho khách du lịch, kinh doanh và bất cứ ai quan tâm đến việc học ngôn ngữ Hàn Quốc.
  • Xếp hạng: 4 32 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Learn French Phrasebook for Android Học tiếng Pháp
  • Learn French Phrasebook là tiện ích hữu hiệu dành cho những du khách đến thăm Pháp hay đơn giản là những ai yêu thích học thứ tiếng này để bắt đầu quá trình học.
  • Xếp hạng: 2 6 Phiếu bầu
🖼️
🖼️