🖼️ Learn Korean cho iOS 3.9 Học tiếng Hàn cấp tốc trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Codegent
 • Learn Korean for iOS là ứng dụng học tiếng Hàn cấp tốc và miễn phí trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch của bạn. Learn Korean giúp người học tiếp cận với các cụm từ phổ biến cho khách du lịch khi chu du đến Hàn Quốc, Seoul, Busan hay Incheon.
 • ios Version: 3.9
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 113

🖼️ Learn Korean Phrasebook for Android 2.4 Học tiếng Hàn Quốc

🖼️
 • Phát hành: Codegent
 • Learn Korean Phrasebook là công cụ giúp bạn học tiếng Hàn Quốc. Với hơn 200 cụm từ cần thiết cho du lịch ở Hàn Quốc, công cụ rất lý tưởng cho khách du lịch, kinh doanh và bất cứ ai quan tâm đến việc học ngôn ngữ Hàn Quốc.
 • android Version: 2.4
 • Đánh giá: 32
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.646

🖼️ Learn Chinese Mandarin Phrases for Android 2.6 Học tiếng Trung Quốc

🖼️
 • Phát hành: Codegent
 • Learn Chinese Mandarin Phrases là công cụ hoàn hảo cho những ai muốn học tiếng Trung Quốc, công cụ có tới hơn 200 cụm từ hữu ích.
 • android Version: 2.6
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.004

🖼️ Learn Chinese for iOS 3.6 Sách thành ngữ tiếng Trung trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Codegent
 • Learn Chinese for iOS là ứng dụng sách cụm từ và thành ngữ Quan Thoại khi du lịch tại Trung Quốc, được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • ios Version: 3.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 256

🖼️ Tap & Say for iOS 1.8 Sách thành ngữ đa ngôn ngữ cho iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Codegent
 • Tap & Say for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng sách thành ngữ và cụm từ hữu ích, đa ngôn ngữ và hoàn toàn miễn phí.
 • ios Version: 1.8
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 67

🖼️ Learn Bahasa Indonesian for Android Học tiếng Indonesia

🖼️
 • Phát hành: Codegent
 • Learn Bahasa Indonesian là công cụ hoàn hảo cho những ai muốn học tiếng Indonesia, công cụ có tới hơn 200 cụm từ hữu ích.
 • android
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.400

🖼️ Learn Vietnamese Phrasebook for Android Học tiếng Việt Nam

🖼️
 • Phát hành: Codegent
 • Learn Vietnamese Phrasebook là công cụ hoàn hảo cho những ai muốn học tiếng Việt Nam, công cụ có tới hơn 800 cụm từ hữu ích.
 • android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 430

🖼️ Learn German Phrasebook for Android Học tiếng Đức hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Codegent
 • Learn German Phrasebook là công cụ hoàn hảo cho những ai muốn học tiếng Đức, công cụ có tới hơn 800 cụm từ hữu ích.
 • android
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 571

🖼️ Learn French Phrasebook for Android Học tiếng Pháp

🖼️
 • Phát hành: Codegent
 • Learn French Phrasebook là tiện ích hữu hiệu dành cho những du khách đến thăm Pháp hay đơn giản là những ai yêu thích học thứ tiếng này để bắt đầu quá trình học.
 • android
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 481

🖼️ Learn Spanish Phrasebook for Android Học tiếng Tây Ban Nha

🖼️
 • Phát hành: Codegent
 • Learn Spanish Phrasebook là tiện ích hữu hiệu dành cho những du khách đến thăm Tây Ban Nha hay đơn giản là những ai yêu thích học thứ tiếng này để bắt đầu quá trình học.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 447

🖼️ Learn Japanese Phrasebook for Android Học tiếng Nhật Bản

🖼️
 • Phát hành: Codegent
 • Learn Japanese Phrasebook là công cụ hoàn hảo cho những ai muốn học tiếng Nhật Bản, công cụ có tới hơn 200 cụm từ hữu ích.
 • android
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.152