🖼️
  • Satisfactory Game xây dựng nhà máy trong không gian
  • Satisfactory là game mô phỏng xây dựng nhà máy với góc nhìn người thứ nhất trực quan và bối cảnh đặt trong thế giới mở rộng lớn. Tải Satisfactory ngay để xem bạn làm được những gì nhé!
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu
🖼️
🖼️