🖼️ Connecteam Phần mềm quản lý nhân sự

🖼️
  • Phát hành: Connecteam
  • Connecteam là một hệ thống quản lý lực lượng lao động phù hợp cho các công ty thuộc nhiều ngành công nghiệp, bao gồm bán lẻ, thực phẩm và đồ uống, vận chuyển, xây dựng và chăm sóc sức khỏe.
  • web