🖼️
  • Secure it Easy
  • Quản lý và kiểm soát việc sử dụng các thiết bị xách tay với Secure it Easy – bạn đồng hành hoàn hảo cho ứng dụng firewall của bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • My Endpoint Protector
  • My Endpoint Protector cho phép người dùng qMy Endpoint Protectoruản lý tất cả các máy tính và cổng Mac từ một bảng điều khiển tập trung.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • EasyLock
  • EasyLock là giải pháp mã hóa dữ liệu doanh nghiệp dành cho người dùng máy tính thường xuyên, giúp biến bất kì thiết bị lưu trữ xách tay nào trở thành nơi bảo vệ dữ liệu.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu