🖼️ Cotap 3.3 Ứng dụng chat cho doanh nghiệp

🖼️
  • Phát hành: Cotap
  • Cotap là phần mềm chat dành cho doanh nghiệp với khả năng gửi tin nhắn, gọi video, chia sẻ file, gọi audio trên nhiều thiết bị máy tính và điện thoại.
  • windows Version: 3.3.5

🖼️ Cotap cho Android 3.5 Dịch vụ trò chuyện miễn phí cho doanh nghiệp

🖼️
  • Phát hành: Cotap
  • Cotap for Android là dịch vụ nhắn tin, gọi điện giọng nói, gọi video, chia sẻ tập tin và nhiều hơn nữa đặc biệt được phát triển dành cho doanh nghiệp. Bạn có thể tải Cotap về máy để bắt đầu trao đổi công việc, làm việc nhóm, quản lý dự án, nhân sự và tổ chức hiệu quả hơn ngay từ bây giờ.
  • android Version: 3.5.2