🖼️ Isoland cho Android 2.1 Game giải đố khám phá hòn đảo bí ẩn

🖼️
  • Phát hành: CottonGame
  • Isoland là game trí tuệ giải đố lấy bối cảnh là một hòn đảo bí ẩn nằm ở phía xa Đại Tây Dương. Bạn là một nhà nghiên cứu đi đến đảo, tìm cách làm sáng tỏ những bí mật của nó.
  • android Version: 2.1.4

🖼️ Isoland cho iOS 2.0 Game giải đố mắc kẹt trên đảo hoang

🖼️
  • Phát hành: COTTONGAME
  • Isoland là game giải đố point ‘n click có nghệ thuật độc đáo. Nhiệm vụ của bạn là giải các câu đố bằng cách suy luận, tìm vật phẩm ẩn để thoát khỏi hòn đảo bí ẩn, ma mị.
  • ios Version: 2.0.6