🖼️ Launcher cho iOS 2.2 Khởi động ứng dụng nhanh trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Cromulent Labs
  • Launcher for iOS là bộ khởi động chương trình đầu tiên cho hệ điều hành iOS 8, cung cấp các ứng dụng cần thiết cho người dùng ngay trên màn hình chính.
  • ios Version: 2.2.7
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.050

🖼️ Music Launcher cho iOS 1.5 Widget phát nhạc tiện lợi cho iOS 8

🖼️
  • Phát hành: Cromulent Labs
  • Music Launcher for iOS là ứng dụng bộ khởi động nhạc tiện lợi và miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch chạy iOS 8.
  • ios Version: 1.5