🖼️ AppRemover For Android 1.3 Công cụ gỡ bỏ ứng ứng dụng dễ dàng

🖼️
 • Phát hành: CurveFish
 • AppRemover là công cụ giúp gỡ bỏ cài đặt cho điện thoại Android cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng.
 • android Version: 1.3.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 337

🖼️ Fantasy LockScreen for Android

🖼️
 • Phát hành: CurveFish
 • Fantasy LockScreen là widget đơn giản, cho phép bạn nhanh chóng kích hoạt LockScreen chỉ với một lần kích. Khi cửa bị đóng - Lock là ON, nếu không nó sẽ là OFF.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 743

🖼️ ProcessManager for Android

🖼️
 • Phát hành: CurveFish
 • Ứng dụng này cho phép bạn quản lý các process đang chạy, thoát ứng dụng để tăng tốc điện thoại và tiết kiệm pin.
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 360

🖼️ Appcontrol for Android

🖼️
 • Phát hành: CurveFish
 • Appcontrol là ứng dụng hoạt động nhanh và rất dễ sử dụng để quản lý điện thoại Android. Ứng dụng này cho phép người dùng quản lý các ứng dụng và widget có trên điện thoại di động.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 465