ProcessManager for Android

Tải về
4 (2) CurveFish Tính phí 360 Dung lượng: 169 KB Ngày: Yêu cầu: Android OS

Ứng dụng này cho phép bạn quản lý các process đang chạy, thoát ứng dụng để tăng tốc điện thoại và tiết kiệm pin.

Các tính năng chính:

 • Hiển thị thông tin bộ nhớ trong
 • Nhiều danh sách bỏ qua
 • Thoát tất cả
 • Gỡ ứng dụng
 • Widget để thoát tất cả hoặc chỉ một ứng dụng
 • Quản lý tác vụ
 • Tính năng tự động thoát, cho phép người dùng chọn
 • Hiển thị các ứng dụng khởi động cùng máy. Người dùng có thể kiểm tra danh sách này và gỡ bỏ ứng dụng không cần thiết

ProcessManager for Android

ProcessManager v1.5.0:

 • Cập nhật giao diện chung, bao gồm cả widget
 • Cải thiện khả năng hoạt động
 • Chọn ứng dụng muốn thoát.

Lamle

4 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Tính phí
 • Dung lượng: 169 KB
 • Lượt xem: 371
 • Lượt tải: 360
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Android OS
Liên kết tải về

Link Download chính thức: