🖼️
  • Cyberduck for Mac Hỗ trợ download file qua FTP
  • Cyberduck for Mac là ứng dụng mã nguồn mở này có thể kết nối và đăng tải, tải xuống các file thông qua FTP, SFTP, WebDAV, Amazon S3, và thậm chí là cả Google Docs.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Cyberduck Download tài liệu qua FTP
  • Cyberduck là một FTP client miễn phí với giao diện đơn giản để dễ dàng upload và download, kết nối thông qua FTP, SFTP, WebDAV, Amazon S3, và thậm chí là cả Google Drive.
  • Xếp hạng: 4 · 3 Phiếu bầu