🖼️ SARDU 3.0 Tạo USB, CD boot đa năng

🖼️
 • Phát hành: Davide Costa
 • Shardana Antivirus Rescue Disk Utility (SARDU) là ứng dụng hữu ích được thiết kế để giúp người sử dụng tạo ra ổ USB hoặc đĩa CD/DVD cứu dữ liệu trong trường hợp khẩn cấp. Những loại ổ này có thể được dùng để kiểm tra và sửa lỗi hệ thống khi cần thiết.
 • windows Version: 3.0.0.0 beta 5
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.005

🖼️ Shardana Antivirus Rescue Disk Utility 2.0 Tạo USB cứu hộ đa năng

🖼️
 • Phát hành: Davide Costa
 • Shardana Antivirus Rescue Disk Utility tích hợp trên 40 công cụ cứu hộ hệ thống lên USB
 • windows Version: 2.0.6.5
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.949