🖼️ File Transfer cho Android 2.14 Chia sẻ file cực nhanh trên Android

🖼️
 • Phát hành: Delite Studio
 • File Transfer for Android là ứng dụng hỗ trợ chuyển nhiều loại dữ liệu từ điện thoại sang máy tính, chạy được trên các thiết bị có hệ điều hành 2.3.3 trở lên và miễn phí sử dụng.
 • android Version: 2.14
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63

🖼️ File Transfer cho Mac 3.3 Ứng dụng chia sẻ file cho Mac

🖼️
 • Phát hành: Delite Studio
 • File Transfer cho Mac là ứng dụng chia sẻ file đa nền tảng giúp người dùng máy tính Windows, Mac, iOS và Android dễ dàng chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị với nhau mà không cần dùng tới công cụ hỗ trợ nào.
 • mac Version: 3.3

🖼️ File Transfer 2.0 Ứng dụng chia sẻ file giữa điện thoại và máy tính

🖼️
 • Phát hành: Delite Studio
 • File Transfer là ứng dụng chia sẻ file nhanh chóng và đơn giản nhất giữa các thiết bị thông qua kết nối WiFi dùng chung và nhiều tính năng hấp dẫn như tự động nhận diện thiết bị hay hỗ trợ thao tác kéo thả.
 • windows Version: 2.0.0.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 149