🖼️ Sweet Home Game Dọn dẹp nhà cửa trong thời gian cách ly

🖼️
  • Phát hành: Delta Arcade
  • Trong một thế giới nơi bạn cần ở nhà để ngăn chặn đại dịch Covid-19, hãy cùng nhau tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt thông qua game mô phỏng độc đáo Sweet Home!
  • windows