🖼️ ReNamer 6.9 Công cụ đổi tên tập tin mạnh mẽ

🖼️
 • Phát hành: Denis Kozlov
 • ReNamer 6.9 là công cụ đổi tên tập tin rất linh hoạt và mạnh mẽ, cung cấp tất cả các chu trình đổi tên tiêu chuẩn bao gồm tiền tố, hậu tố, thay thế,...
 • windows Version: 6.9
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.341

🖼️ CPUMon 2.0 Hiển thị thông tin CPU trên màn hình

🖼️
 • Phát hành: Denis Kozlov
 • CPUMon là một công cụ gọn nhẹ và hoàn toàn miễn phí giúp hiện thị các thông tin CPU ngay trên màn hình máy tính.
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 957

🖼️ Shutter 3.3 Quản lý Event máy tính

🖼️
 • Phát hành: Denis Kozlov
 • Shutter là tiện ích hệ thống giúp quản lý các sự kiện (Event) của máy tính.
 • windows Version: 3.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 804