🖼️
🖼️
  • DeviantArt cho Android Mạng xã hội cho Designer, Artist, Photographer
  • DeviantArt là cách đơn giản nhất để có cả phòng trưng bày nghệ thuật của thế giới trong tay. Đây là mạng xã hội lớn nhất dành cho các nghệ sĩ và những người đam mê nghệ thuật, cho phép mọi người kêt nối với nhau thông qua việc sáng tạo và chia sẻ những tác phẩm của mình.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Win7se Mang tính năng Expose của Mac OSX vào Windows 7
  • Expose là một tính năng độc đáo của hệ điều hành Mac OS X cho phép nhanh chóng thực hiện các nhiệm vụ như định vị trí một cửa sổ đang mở, ẩn tất cả các cửa sổ hoặc hiển thị màn hình desktop bằng cách rê chuột vào một góc của màn hình desktop.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Kaelri Enigma
  • Enigma Desktop là bộ công cụ cho phép bạn tự làm hình nền ứng dụng cho máy tính với dấu ấn cá nhân và phù hợp với nhu cầu sử dụng.
  • Xếp hạng: 4 7 Phiếu bầu