🖼️ DEVONagent Pro for Mac 3.3 Công cụ hỗ trợ tìm kiếm trên Internet

🖼️
 • Phát hành: DEVONtechnologies
 • DEVONagent Pro là một công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông minh, giúp bạn tìm kiếm hiệu quả hơn trên web.
 • mac Version: 3.3

🖼️ DEVONsphere Express for Mac 1.6 Quản lý dữ liệu cho Mac

🖼️
 • Phát hành: DEVONtechnologies
 • DEVONsphere Express for Mac là một tiện ích hữu dụng dành cho người dùng Mac giúp họ theo dõi các email, bài báo liên quan đến cùng một chủ đề và các trang web tương tự.
 • mac Version: 1.6

🖼️ DEVONthink Pro Office 2.4 Tiện ích quản lý dữ liệu mạnh mẽ

🖼️
 • Phát hành: DEVONtechnologies
 • DEVONthink Pro Office là một tiện ích mạnh mẽ và linh hoạt giúp bạn sắp xếp tài liệu của mình một cách khoa học.
 • mac Version: 2.4.3

🖼️ DEVONthink Personal for Mac

🖼️
 • Phát hành: DEVONtechnologies
 • DEVONthink là giải pháp cho thời kỳ công nghệ số, một cơ sở dữ liệu cho tất cả dữ liệu của bạn...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 297

🖼️ DEVONnote for Mac

🖼️
 • Phát hành: DEVONtechnologies
 • DEVONnote là ứng dụng bảng ghi chú rất thông minh và dễ sử dụng, có khả năng lưu trữ và sắp xếp văn bản thuần hoặc văn bản giàu tính chất...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 259

🖼️ WordService for Mac

🖼️
 • Phát hành: DEVONtechnologies
 • WordService cung cấp 37 chức năng để người dùng có thể chuyển đổi, định đạng một văn bản được chọn, thêm dữ liệu hoặc hiển thị thông số của văn bản được chọn trong tất cả các ứng dụng Cocoa...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 296

🖼️ EasyFind for Mac 4.9 Tìm kiếm file ẩn

🖼️
 • Phát hành: DEVONtechnologies
 • EasyFind là sự thay thế hoàn hảo dành cho Spotlight và tìm kiếm các file, folder hoặc nội dung của bất kì file nào mà không phải gắn chỉ số...
 • mac Version: 4.9.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.828