🖼️
🖼️
 • DEVONsphere Express for Mac Quản lý dữ liệu cho Mac
 • DEVONsphere Express for Mac là một tiện ích hữu dụng dành cho người dùng Mac giúp họ theo dõi các email, bài báo liên quan đến cùng một chủ đề và các trang web tương tự.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • DEVONthink Personal for Mac
 • DEVONthink là giải pháp cho thời kỳ công nghệ số, một cơ sở dữ liệu cho tất cả dữ liệu của bạn...
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • DEVONnote for Mac
 • DEVONnote là ứng dụng bảng ghi chú rất thông minh và dễ sử dụng, có khả năng lưu trữ và sắp xếp văn bản thuần hoặc văn bản giàu tính chất...
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • WordService for Mac
 • WordService cung cấp 37 chức năng để người dùng có thể chuyển đổi, định đạng một văn bản được chọn, thêm dữ liệu hoặc hiển thị thông số của văn bản được chọn trong tất cả các ứng dụng Cocoa...
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • EasyFind for Mac Tìm kiếm file ẩn
 • EasyFind là sự thay thế hoàn hảo dành cho Spotlight và tìm kiếm các file, folder hoặc nội dung của bất kì file nào mà không phải gắn chỉ số...
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu