🖼️ Shoot Dinosaur Eggs cho Android 34.3 Game bắn trứng khủng long cổ điển cực hay

🖼️
  • Phát hành: Dialekts
  • Shoot Dinosaur Eggs là trò chơi trí tuệ match 3 hấp dẫn. Nhiệm vụ của bạn là cùng chú khủng long nhỏ bắn vỡ tất cả quả trứng ở màn chơi và giành chiến thắng.
  • android Version: 34.3
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 89