🖼️ Diep.io Game bắn tăng trực tuyến phải thử

🖼️
  • Phát hành: diep.io
  • Diep.io là game bắn xe tăng trực tuyến, giống phong cách của game rắn săn mồi Slither.io và Agar.io. Tuy nhiên, Diep.io có tính cạnh tranh hơn rất nhiều khi bạn vừa phải bắn đối thủ, vừa phải né tránh đạn bay ra từ phía họ.
  • web
  • Đánh giá: 23
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Truy cập
  • Lượt tải: 2.582