🖼️
  • Diep.io Game bắn tăng trực tuyến phải thử
  • Diep.io là game bắn xe tăng trực tuyến, giống game rắn săn mồi Slither.io và Agar.io. Tuy nhiên, Diep IO có tính cạnh tranh hơn rất nhiều khi bạn vừa phải bắn đối thủ, vừa phải né đạn từ phía họ.
  • Xếp hạng: 4 32 Phiếu bầu