🖼️ Kings of the Realm cho Windows 8 Game đế chế chiến lược miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Digit Games Studios
  • Kings of the Realm là game đế chế chiến lược miễn phí, nơi bạn sẽ phải sắm vai một đế vương, chiến đấu và thu phục các vùng đất về dưới chân của mình và trở thành vị vua quyền lực nhất.
  • windows
  • Đánh giá: 8
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 323