🖼️ Sisma Portable

🖼️
 • Phát hành: Digital Confidence
 • Sisma Portable 2.2 là một phần mềm dễ sử dụng quản lý mật khẩu cho phép bạn lưu trữ và quản lý mật khẩu của bạn một cách an toàn và thuận tiện.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 486

🖼️ Sisma

🖼️
 • Phát hành: Digital Confidence
 • Sisma 2.2 là một người quản lý mật khẩu cầm tay cho phép bạn quản lý tất cả các tài khoản với mật khẩu của bạn được lưu trữ luôn trong một ổ đĩa USB, đảm bảo sự riêng tư và bạn có thể sử dụng ở bất kỳ đâu mà không cần phải ghi nhớ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.284

🖼️ ConfidentSend 3.0

🖼️
 • Phát hành: Digital Confidence
 • ConfidentSend là giải pháp toàn diện, với giao diện người dùng thân thiện cho phép loại bỏ dữ liệu ẩn và các dữ liệu đính kèm với email...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 386