🖼️ Awesome Screenshot For Firefox

🖼️
 • Phát hành: Diigo Inc
 • Awesome Screenshot giúp bạn chụp lại màn hình của một trang web một cách dễ dàng
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 721

🖼️ Quick Note

🖼️
 • Phát hành: Diigo Inc
 • Quick Note là một Firefox add-on giúp bạn ghi chép trực tiếp trong trình duyệt của mình. Bạn có thể sử dụng nó như một notepad đơn giản, bản nháp, clipboard, hoặc để ghi lại danh sách việc cần làm.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 827