Quick Note

Tải về

3 (1) Diigo Inc Miễn phí 999 Dung lượng: 865 KB Ngày: Yêu cầu: Tất cả Windows

Quick Note là một Firefox add-on giúp bạn ghi chép trực tiếp trong trình duyệt của mình. Bạn có thể sử dụng nó như một notepad đơn giản, bản nháp, clipboard, hoặc để ghi lại danh sách việc cần làm.

Theo mặc định, ghi chú của bạn được lưu tại locally và có thể được truy cập offline. Một khi bạn kết nối các ứng dụng Diigo.com, bạn có thể truy cập note ở bất cứ đâu, và đồng bộ cho các máy tính khác kể cả Android.

Lưu ý: Để truy cập các note của bạn từ một thiết bị khác và sử dụng tính năng đồng bộ hóa, bạn cần tạo một tài khoản .

Yêu cầu hệ thống:

· Firefox 4.0b7 - 4.0.*
· Thunderbird
· Firefox for Mobile

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 865 KB
  • Lượt xem: 1.130
  • Lượt tải: 999
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows
Liên kết tải về
Link Download chính thức: