🖼️ Tasty Planet 1.0 Game quả cầu tham ăn

🖼️
  • Phát hành: Dingogames
  • Tasty Planet là game giải trí vô cùng sáng tạo. Trong game, bạn điều khiển sinh vật hình cầu nhỏ bé để ăn mọi thứ trên trái đất, từ vi khuẩn cho đến những chiếc máy bay khổng lồ!
  • windows Version: 1.0.1
  • Đánh giá: 18
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 6.296