🖼️ STATIONflow Early Access Game mô phỏng xây ga tàu điện ngầm hiện đại

🖼️
  • Phát hành: DMM Games
  • Nhiệm vụ của người chơi STATIONflow là kiểm soát lưu lượng hàng ngàn hành khách tham gia giao thông tại đây bằng cách xây dựng và quản lý nhà ga, công trình và nhiều hạng mục khác.
  • windows Version: Early Access