🖼️ PokeNurse cho Mac 2.3 Phần mềm quản lý Pokemon trong Pokemon Go

🖼️
  • Phát hành: Dominic
  • PokeNurse cho Mac là phần mềm giúp người dùng xem danh sách Pokemon đang sở hữu trong tài khoản, đánh dấu yêu thích, chuyển đổi hay phát triển chúng mà không cần kết nối thiết bị di động.
  • mac Version: 2.3.0