🖼️
🖼️
 • KeePass Classic Công cụ quản lý mật khẩu mã nguồn mở
 • Ngày ngày, bạn phải nhớ quá nhiều mật khẩu cho công việc của mình, ví dụ như mật khẩu để đăng nhập mạng Windows, tài khoản email, mật khẩu FTP của trang web, mật khẩu trực tuyến (như tài khoản của thành viên website),….
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • KeePass Professional Quản lý mật khẩu chuyên nghiệp
 • Ngày nay, bạn cần rất nhiều mật khẩu cho các công việc của mình: email, các forum yêu thích, tài khoản ngân hàng. Tất nhiên, các mật khẩu này nên khác nhau, dẫn đến việc ghi nhớ chúng không hề dễ dàng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Portable KeePass Professional
 • Portable KeePass Professional là phiên bản di động của KeePass Password Safe Professional.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • ReSysInfo 2.1
 • Đây là phần mềm cung cấp những thông tin tổng quát về hệ thống máy tính. Với phần mềm này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về các thiết bị phần cứng, phần mềm và sự kết hợp giữa chúng với nhau.
 • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu