🖼️ Farspace Game phi thuyền vũ trụ cho máy tính & Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: donmar
  • Trong game Farspace, người chơi sẽ né tránh các tiểu hành tinh, thu thập Plasma và kiếm tiền tỷ trong game mang tính thử thách cao dành cho hệ điều hành Windows 10 và Windows 10 Mobile này.
  • windows