🖼️ Stairleporter cho Mac Game giải đố miễn phí trên Mac

🖼️
  • Phát hành: dragonslumber
  • Trong game giải đố cho Mac Stairleporter, người chơi sẽ cố gắng di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác để thu thập các quả cầu. Người chơi cũng cần sử dụng các chiếc thang được tạo ra bằng thuật toán để đi tới địa điểm cần đến một cách nhanh chóng nhất.
  • mac

🖼️ Stairleporter Game giải đố miễn phí cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: dragonslumber
  • Trong game giải đố cho máy tính Stairleporter, người chơi sẽ cố gắng di chuyển từ vị trí này tới vị trí khác và sử dụng những chiếc thang được tạo ra bằng thuật toán ngẫu nhiên để đến được nơi cần đến càng nhanh càng tốt.
  • windows