🖼️ Drop.me Công cụ lưu trữ và chia sẻ file miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Drop.me
  • Drop.me là dịch vụ lưu trữ, chia sẻ file miễn phí không giới hạn dung lượng. Với Drop.me bạn có thể thoải mái upload file và chia sẻ dữ liệu mà không phải lo lắng đến thời gian lưu trữ, dung lượng file hay chờ đợi kiểm duyệt từ nhà phát hành.
  • web