🖼️
  • Key Extender

    Phần mềm chuyển đổi bàn phím
  • Với Key Extender, bạn có thể thay đổi bàn phím thông thường của bạn thành bàn phím đa chức năng mà không hề tốn bất cứ một khoản tiền nào.
  • Xếp hạng: 3 10 Phiếu bầu
🖼️
  • USB Drive Antivirus

    Ngăn chặn virus từ USB
  • USB Drive Antivirus là một giải pháp hữu hiệu giúp người dùng nhanh chóng phát hiện và ngăn chặn virus từ USB hay các thiết bị lưu trữ di động khác rất hiệu quả và an toàn.
  • Xếp hạng: 4 45 Phiếu bầu