🖼️ Net Monitor for Employees Professional cho Mac 5.1 Kiểm soát máy tính từ xa cho máy tính Mac

🖼️
 • Phát hành: Eduiq
 • Net Monitor for Employees Professional cho Mac là phần mềm kiểm soát máy tính từ xa dành cho máy tính Mac, mang đến khả năng xem, ghi màn hình người dùng cũng như chặn duyệt web hay hạn chế quyền truy cập và nhiều tính năng khác.
 • mac Version: 5.1.2

🖼️ Net Monitor for Employees Professional 5.1 Phần mềm kiểm soát máy tính từ xa

🖼️
 • Phát hành: Eduiq
 • Net Monitor for Employees Professional là một phần mềm đa nền tảng giúp quản lý hoạt động người dùng, mang đến khả năng kiểm tra, giám soát hoạt động máy tính cũng như ghi lại hoạt động trên màn hình dưới dạng file AVI.
 • windows Version: 5.1.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 223

🖼️ EduIQ Classroom Spy Professional Edition v3.5.1

🖼️
 • Phát hành: Eduiq
 • EduIQ Classroom Spy là phần mềm cho phép bạn theo dõi màn hình máy tính trực tiếp, ghi lại các cảnh của các máy tình từ xa, hoặc trình chiếu trên lớp cho sinh viên.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.702

🖼️ Advanced Net Monitor for Classroom

🖼️
 • Phát hành: EduIQ
 • Net Monitor for Classroom là một chương trình cho phép “xem” từ xa màn hình của một máy tính,máy này được kết nối trong mạng nội bộ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.545

🖼️ Network LookOut Administrator

🖼️
 • Phát hành: EduIQ
 • Network LookOut Administrator cho phép bạn nhìn thấy màn hình của những "máy tính con". Bằng cách này bạn luôn luôn theo dõi được những gì người khác đang làm trên máy tính phụ thuộc.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.190