Advanced Net Monitor for Classroom

Tải về

3 (1) EduIQ Dùng thử 1.546 Dung lượng: 10,5 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server/Vista

Net Monitor for Classroom là một chương trình cho phép “xem” từ xa màn hình của một máy tính,máy này được kết nối trong mạng nội bộ.

Có khả năng “xem” từ xa màn hình của máy tính, chương trình của Net Objective, với chương trình Net Monitor for Classroom, phải được cài đặt và cho chạy trong máy tính đó. Chương trình có thể được sử dụng trên mạng nội bộ sử dụng giao thức mạng TCP/IP.

Advanced Net Monitor for Classroom là một chương trình giúp bạn theo dõi màn hình máy tính từ xa.

Ngay lập tức sau khi chương trình Net Monitor for Classroom được khởi động, nó sẽ thực hiện quá trình kiểm tra nếu chương trình Net Objective được kết nối trên máy tính của giáo viên,và được chạy trên bất kì máy con nào.

Sau đó,chương trình cho hiển thị các cửa sổ của tất cả các máy con, lúc nào các bức ảnh xuất hiện trên màn hình máy con(phụ thuộc vào sự điều chỉnh). Giáo viên cũng có quyền gửi một tin nhắn đến máy của học sinh.Giáo viên có thể khóa các máy con bất cứ lúc nào.

Theo softvnn

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 10,5 MB
  • Lượt xem: 1.607
  • Lượt tải: 1.546
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server/Vista
Liên kết tải về