🖼️ EG Folder Lock 1.5 Phần mềm bảo mật an toàn và miễn phí

🖼️
 • Phát hành: EGSoftWeb
 • EG Folder Lock là phần mềm bảo mật dữ liệu trên máy tính dưới dạng các thư mục an toàn. EG Folder Lock là sản phẩm của hãng EGSoftWeb và được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên máy tính Windows XP, 7, 8 và 10.
 • windows Version: 1.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 75

🖼️ EG File Encryption 1.5 Phần mềm mã hóa file và thư mục an toàn

🖼️
 • Phát hành: EGSoftWeb
 • EG File Encryption là phần mềm mã hóa file và thư mục an toàn cho máy tính Windows. Điểm nổi bật của EG File Encryption là phần mềm bảo mật dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí.
 • windows Version: 1.5
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 90