🖼️
  • Webcam Surveyor Giám sát văn phòng và nhà ở từ xa
  • Webcam Surveyor là một ứng dụng đơn giản và tích hợp đầy đủ chức năng để giúp người dùng giám sát và quay video. Với nó, họ có thể nhanh chóng và dễ dàng phát video thu được qua mạng, chụp ảnh màn hình và theo dõi tất cả hoạt động qua webcam.
  • Xếp hạng: 4 · 9 Phiếu bầu