🖼️ Hive Mind cho Windows 8 Game trí tuệ hại não

🖼️
  • Phát hành: Electric Scribble
  • Hive Mind là game trí tuệ trên máy tính với khá nhiều nét giống game Sudoku nhưng lại là 1 thử thách hoàn toàn khác hẳn trò chơi sudoku đã quá quen thuộc.
  • windows